Fundacja Audiodeskrypcja

Warsztaty w ramach projektu „Zilustruj mi słowem świat” przeprowadzili Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku – prekursorzy audiodeskrypcji w Polsce. Fundacja działa na rzecz udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym oraz upowszechnia wiedzę na temat możliwości i potrzeb osób niewidomych.

W trakcie warsztatów 29 bibliotekarzy z województwa śląskiego nauczyło się opisywać rokokowe obrazy Jean-Honoré Fragonarda, fragment filmu „Zmruż oczy” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego oraz wybrane obiekty architektoniczne.
Fundacja Audiodeskrypcja