Poszerzanie zasobów

Założeniem projektu „Zilustruj mi słowem świat” było stałe poszerzanie bazy audiodeskrypcji. Zapraszamy osoby tworzące audiodeskrypcję dzieł wizualnych do publikowania w bazie kolejnych prezentacji. W tym celu prosimy o kontakt:

Biblioteka Śląska
Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny
ul. Ligonia 7
40-036 Katowice
tel.: (+48) 32 25 14 221 wew. 233, 234.
email: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl