Zilustruj mi słowem świat

Baza prezentacji multimedialnych zaopatrzonych w audiodeskrypcję jest efektem projektu realizowanego w 2013 roku przez Bibliotekę Śląską przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Zilustruj mi słowem świat” obejmował cykl warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa śląskiego, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zasadami i sposobem tworzenia audiodeskrypcji dzieł wizualnych. Trzon bazy stanowią prezentacje stworzone podczas warsztatów.

Zasoby udostępniane na stronie przeznaczone są do bezpłatnego wykorzystania przez instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury. do organizowania spotkań m.in. dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakładamy, że stale rozbudowywany zbiór prezentacji pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Każda prezentacja składa się z kilku obiektów (np. obrazy, zdjęcia, okładki książek), opisów każdego z elementów sztuki wizualnej w formacie pdf oraz tych samych opisów czytanych przez lektora, wykonanych zgodnie ze standardami audiodeskrypcji (opisy w wersji audio uzupełniane będą na bieżąco). Zapraszamy do przeglądania naszych zbiorów oraz do współpracy przy poszerzaniu bazy.

Audiodeskrypcja
Terminem audiodeskrypcja określa się technikę, która za pośrednictwem werbalnego opisu umożliwia osobie niewidomej odbiór twórczości wizualnej – obrazów, filmów, architektury.